361. Η επίδραση της ύπαρξης κύριου ρυθμιστή στη διαμόρφωση του κόστους των δανείων για χρηματοδότηση έργων
Author: Κωστή, Ιωάννα
Date: 2018
362. Παρακίνηση εργαζομένων σε καταστήματα λιανικής
Author: Γόρδιος, Βασίλης
Date: 2018
363. Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία μιας B2B συνεργασίας. Μια μελέτη περίπτωσης στον κλάδο των εργαλείων χειρός
Author: Βλάχου, Καλομοίρα
Date: 2018
364. Δημιουργία ρευστότητας από τράπεζες της Ευρωζώνης
Author: Ραψωματιώτης, Αριστείδης
Date: 2018
365. "When the recipe is more important than the ingredients"; a qualitative comparative analysis of negotiation process using fuzzy logic algorithm
Author: Zormpa, Maria Eleni
Date: 2019
366. Μέτρηση διάθεσης πληρωμής σε συγκεκριμένα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα της αγοράς
Author: Σπίνος, Βασίλης
Date: 2018
367. Branding και πιστότητα πελάτη στην αγορά τροφίμων
Author: Σκαρλατίδη, Αλεξάνδρα
Date: 2019
368. The reform of governmental accounting systems in Greece: evaluating the process and the outcomes
Author: Καρατζήμας, Σωτήριος, Karatzimas, Sotirios
Date: 2015
369. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης τραπεζικών καταθέσεων
Author: Καζαντζίδης, Χρήστος
Date: 2018
370. Ολιγοπώλια και αγορά προϊόντων
Author: Χαλάς, Πέτρος
Date: 2018
371. Παράγοντες επιτυχίας λιανικής πώλησης στην κατηγορία ένδυση και ο ρόλος του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ
Author: Θεοδώρου, Νικόλαος
Date: 02/12/2018
372. Αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης στον κλάδο της εκπαίδευσης
Author: Σκανδάλης, Ηλίας
Date: 05/15/2019
373. Εφαρμογές και προκλήσεις της υιοθέτησης της Βιομηχανίας 4.0. Η περίπτωση της ΣΙΔΕΝΟΡ
Author: Τσίνα, Αθηνά
374. Εκτίμηση/ πρόβλεψη πιστωτικού κινδύνου με βάση συγκεκριμένους αριθμοδείκτες
Author: Οικονόμου, Ευάγγελος
Date: 09/16/2018
375. H επίδραση των συντελεστών της ατμόσφαιρας του ηλεκτρονικού καταστήματος στην αγοραστική συμπεριφορά: στρατηγικές επιπτώσεις μάρκετινγκ
Author: Μαγγανάρη, Εμμανουέλα
Date: 2008
377. The influence of power struggles and coalition dynamics on strategic responses to attainment discrepancies
Author: Βουρλούμης, Σταύρος
Date: 2019
378. Α recommender system for e-tourism services
Author: Τσέτσεκα, Αθηνά
Date: 07/12/2019
379. Δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ για μια νέα κάρτα υγείας
Author: Λαζάρου, Λαμπρινή
380. Technology start-up business plan in tourism sector
Author: Katrakis, Emmanouil, Kokolakis, Emmanouil

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »