ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :"When the recipe is more important than the ingredients"; a qualitative comparative analysis of negotiation process using fuzzy logic algorithm
Δημιουργός :Zormpa, Maria Eleni
Συντελεστής :Kapoutsis, Ilias (Επιβλέπων καθηγητής)
Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής)
Salavou, Helen (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA part time
Φυσική περιγραφή :35 σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7032
Περίληψη :This is a comparative qualitative study of the negotiation process using Qualitative Comparative Analysis methods with regards to the negotiation of a job offer and the relevant terms of salary of the perspective of a job applicant. In this study, an online survey was performed using a sample of 50 respondents via Prolific platform (https://prolific.ac/ ) aiming to understand and investigate the causal conditions of location, BATNA, genderpairing, emotional intelligence and time pressure and their possible beneficial combinations that could enhance the outcomes of the negotiation. Three different outcomes where examined which are the likelihood of the negotiation to be successful, the intention of the job applicant to negotiate and the request of the job applicant in terms of salary.
Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με χρήση της μεθόδου QCA από την πλευρά ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Σε αυτή τη μελέτη έλαβαν μέρος 50 ερωτώμενοι μέσω της Prolific Platform.
Λέξη κλειδί :BATNA
Negotiations
HR
Job search
QCA
Διαπραγμάτευση
Στατιστική ανάλυση
Θεωρία διαπραγματεύσεων
Αγορά εργασίας
Διαθέσιμο από :2019-05-07 16:11:21
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-07 16:11:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zormpa_2019.pdf

Τύπος: application/pdf