ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης τραπεζικών καταθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος :The establishment of a European deposit insurance scheme
Δημιουργός :Καζαντζίδης, Χρήστος
Συντελεστής :Γκόρτσος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ταρνανίδου, Χριστίνα (Εξεταστής)
Τρούλη, Εμμανουέλα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :MBA part time
Φυσική περιγραφή :45 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7037
Περίληψη :Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Τραπεζικών Καταθέσεων (European Deposit Insurance Scheme – EDIS) παρά την ισχυρή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την θεσμοθέτηση του, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο αν ληφθεί υπόψη η ταχύτατη πρόοδος στη θεσμοθέτηση των υπολοίπων δύο πυλώνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει τους λόγους που δεν έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης μέχρι και σήμερα, λόγω της μη ψήφισης του EDIS. Η εργασία ακολουθεί την μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
Despite the strong theoretical consensus over the necessity of a European Deposit Insurance Scheme, the idea for the third pillar of the Banking Union remains unfulfilled till today. The essay is trying to illuminate the reasons behind this, following the method of literature review.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση
Τρίτος πυλώνας τραπεζικής ένωσης
European deposit insurance scheme
European banking union
Third pillar of the european banking union
Διαθέσιμο από :2019-05-16 01:59:24
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-16 01:59:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kazantzidis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf