401. Διερεύνηση της χρησιμότητας της μεθόδου της εθνογραφικής παρατήρησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Συγγραφέας: Αναγνωστάκη, Μαρία
402. Το μοντέλο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: ως μέσο κατανόησης του τουριστικού κλάδου:χαρακτηριστικά-ιδιαιτερότητες και δεδομένα για την Ελλάδα της ύφεσης
Συγγραφέας: Συργιάννη, Βασιλική
403. Bank resolution tools
Συγγραφέας: Κατσιμίχα, Πηνελόπη
404. Μελέτη της βελτίωσης υπηρεσιών/προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της χρήσης Web Analytics
Συγγραφέας: Χανιωτάκης, Ιωάννης
405. Chinese walls within the ECB after the establishment of the single supervisory mechanism
Συγγραφέας: Kontogiannis, Alexis
406. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 σε εταιρεία συμβούλων ποιοτικού ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Κουρής, Ευάγγελος
407. Τακτικές εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Συγγραφέας: Συρίγος, Στυλιανός
408. Η κρίση της Ευρωζώνης
Συγγραφέας: Φρέντζος, Χαρίλαος
409. Μελέτη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των σχέσεων στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών-Relationship Marketing
Συγγραφέας: Χρυσανθόπουλος, Δημήτριος
410. Διάσπαση εταιριών και συγγενείς της έννοιες: μια νομική, λογιστική και φορολογική προσέγγιση
Συγγραφέας: Αστήθας, Παναγιώτης
411. Κατηγοριοποίηση θυγατρικών με βάση τη μήτρα BCG και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους
Συγγραφέας: Γεροδημητρός, Φώτης
412. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Κουρκουλή, Δήμητρα
413. Δημιουργία προγράμματος επικοινωνίας (communication plan) για τη Μ.Κ.Ο. "Η καρδιά του παιδιού"
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος
414. Οι καταναλωτικές συνήθειες των νέων στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Κρασσά, Σωτηρία
415. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιβίωση και λειτουργία ενός ξενοδοχειακού ομίλου: μελέτη περίπτωσης: Metaxas Group of Companies S.A Creta Maris Beach Resort
Συγγραφέας: Λούτσια, Γαρυφαλλιά
416. Διαδικασία λήψης αποφάσεων: οι αντιλήψεις για την κρίση ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών από τις εταιρείες
Συγγραφέας: Μερμηγκούσης, Θεοφάνης
417. Στάσεις & αντιλήψεις ελλήνων καταναλωτών ως προς την τηλεοπτική διαφήμιση στον κλάδο της ζυθοποιίας, σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας
Συγγραφέας: Παππά, Θεοδώρα
418. Η συμπεριφορά της επιχείρησης κάτω από συνθήκες ολιγοπωλίου
Συγγραφέας: Κουβέλης, Ευστάθιος
419. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην κοινωνία της πληροφορίας: απειλές και ευκαιρίες
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Πολυνείκης
420. Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επενδύσεων real estate
Συγγραφέας: Λάμπρου, Παναγιώτης

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »