ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ για μια νέα κάρτα υγείας
Δημιουργός :Λαζάρου, Λαμπρινή
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωστής (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί αναλύει τον ευρύτερο κλάδο υγείας με στόχο το λανσάρισμα μιας νέας κάρτας υγείας από μια φαρμακευτική εταιρεία.Αναγνωρίζοντας το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον λόγω των οικονομικών συνθηκών, αλλά και των φορολογικών και πολιτικών αλλαγών, εξετάζεται η πιθανότητα της εισαγωγής στο καταναλωτικό κοινό μιας νέας κάρτας υγείας με διαφοροποίηση τη διανομή της από το κανάλι του φαρμακείου. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε έχει να κάνει με την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της φαρμακευτικής εταιρείας για τον εντοπισμό των ευκαιριών, αλλά και των απειλών. Σε πρώτο στάδιο αποτυπώθηκε η επιστήμη του μάρκετινγκ και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος μάρκετινγκ. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η ανάλυση του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας και του κλάδου υγείας για να εντοπιστούν τα κενά της αγοράς, που η εταιρεία δύναται να καλύψει. Στο επόμενο στάδιο της εργασίας συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο για να αναλυθούν οι συνήθειες των καταναλωτών ως προς τις κάρτες υγείας, η πρόθεση αγοράς τους, αλλά και η τάση τους να τις εμπιστεύονται. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα 387 ερωτηματολόγια αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι ερωτηθέντες είναι θετικοί στην απόκτηση μίας κάρτας υγείας. Σημαντικό σημείο ένδειξης αξιοπιστίας είναι η διανομή της από μια φαρμακευτική εταιρεία, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δεκτικότητά τους ως προς το κανάλι διανομής, που είναι το φαρμακείο. Στο τελικό στάδιο της εργασίας παρουσιάζεται το πρόγραμμα μάρκετινγκ, όπου περιλαμβάνονται όλα τα στάδια της στόχευσης, της τμηματοποίησης, της προβολής, καθώς και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για την ανάπτυξη του προγράμματος.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικό μάρκετινγκ
Καρτα υγείας
Κλάδος υγείας
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lazarou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf