ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές και προκλήσεις της υιοθέτησης της Βιομηχανίας 4.0. Η περίπτωση της ΣΙΔΕΝΟΡ
Εναλλακτικός τίτλος :Implications and implementation of Industry 4.0. SIDENOR case
Δημιουργός :Τσίνα, Αθηνά
Συντελεστής :Δημητριάδης, Σέργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132 σελ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, είναι επιτακτικές ανάγκες στη σημερινή βιομηχανία. Η μαζική παραγωγή δίνει πλέον τη θέση της στη παραγωγή με εξατομικευμένες δυνατότητες. Ο μεγάλος ανταγωνισμός καθιστά αναγκαία την ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών παραγωγής. Ο όρος Βιομηχανία 4.0 έρχεται να συμπληρώσει τις ανάγκες της νέας εποχής. Αντιπροσωπεύει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ορίζεται ως ένα νέο επίπεδο οργάνωσης και ελέγχου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.Το Industry 4.0 έρχεται να φέρει τεχνολογική υπεροχή καθώς και προσανατολισμένη και εξατομικευμένη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών. Πλέον κυριαρχούν έννοιες όπως Διαδίκτυο των πραγμάτων , βιομηχανικό διαδίκτυο , Cloud, κυβερνο- φυσικά συστήματα, artificial intelligence, virtual reality, data analysis κ.α. τα οποία θα μετατρέψουν τις επιχειρήσεις σε έξυπνα εργοστάσια αλλάζοντας τον μέχρι τώρα τρόπο εργασίας και τη μέχρι τώρα παραγωγικότητα και κόστος. Ο δρόμος όμως προς το Ι4.0 δεν είναι εύκολος ούτε απόλυτα κατανοητός από μια μεγάλη μάζα στελεχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί ακόμα μια καινούρια υπόσταση με ελάχιστες ακόμα γνωστές εφαρμογές. Η υιοθέτηση του κρύβει πολλές προκλήσεις οι οποίες αν ξεπεραστούν ανοίγουν τον δρόμο για μεγάλες ευκαιρίες που θα αλλάξουν την παγκόσμια αγορά και τον ανταγωνισμό.Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση της Βιομηχανίας 4.0 και να κατανοήσει τα βασικά συστατικά, τις αρχές και τις εφαρμογές της και να εντοπίσει τις προκλήσεις και τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Industry 4.0 και να μελετήσει τις νέες τάσεις και ροές που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0. έτσι λοιπόν κατόπιν μιας εκτενούς επισκόπησης στη θεωρία γύρω από τη βιομηχανία 4.0, παρουσιάζεται η εικόνα της στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο εντοπίζοντας παραδείγματα εφαρμογών σε άλλες χώρες. Το Ι4.0 θα μεταμορφώσει τις επιχειρήσεις ολικά, σε κάθε επίπεδο και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία πλέον θα είναι απόλυτα ψηφιοποιημένη.Καθώς όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν ελάχιστες γνωστές περιπτώσεις εφαρμογής, η εργασία αυτή στοχεύει να καταλήξει στη μελέτη μιας Ελληνικής εταιρείας, Σιδενόρ, ώστε να εντοπίσει βάσει βιβλιογραφίας την ωρίμανση και ετοιμότητα για το Industry 4.0 και τις προδιαγραφές ένταξης στη νέα εποχή. Δεδομένου ότι η Σιδενόρ ανήκει στη βιομηχανία χάλυβα, η μελέτη αυτή παρουσιάζει και τη εικόνα του κλάδου ως προς το Ι4.0 με ανάλογο παράδειγμα κατανόησης.Να σημειωθεί ότι η μελέτη για τη Σιδενόρ έχει στηριχτεί σε στοιχεία της εταιρείας τα οποία αντλήθηκαν μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων για την κατανόηση των λειτουργιών, των στόχων και τη θέση της εταιρείας ως προς το Ι4.0.
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA Full-time 2016-2018)
Λέξη κλειδί :Διαδικασία παραγωγής
Εφοδιαστική αλυσίδα
Βιομηχανία
Industrial production
Supply chain
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsina_2018.pdf

Τύπος: application/pdf