ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες επιτυχίας λιανικής πώλησης στην κατηγορία ένδυση και ο ρόλος του προσανατολισμού στο μάρκετινγκ
Εναλλακτικός τίτλος :Factors that contribute to the success of apparel retail sales and the purpose of market orientation
Δημιουργός :Θεοδώρου, Νικόλαος
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7039
Περίληψη :Μια ποιοτική έρευνα στις τεχνικές πωλήσεων που εφαρμόζονται στον επιχειρηματικό τομέα της ένδυσης, με σκοπό τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη και την επίδραση που αυτή έχει στην πιστότητα του.
A qualitative research on sales techniques being applied in the apparel retail business, with the purpose of measuring the customer satisfaction and the impact it has on customer loyalty.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Πωλήσεις
Ένδυση
Marketing
Sales
Apparel
Διαθέσιμο από :2019-05-15 11:56:54
Ημερομηνία έκδοσης :02/12/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-15 11:56:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodorou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf