161. Μοντέλο για τις επενδύσεις στις κατοικίες για την Ελλάδα, αναζήτηση διαμερισμάτων με τη χρήση GIS, τεχνική ανάλυση της μετοχής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, εκτίμηση οικοπέδου
Author: Κακαβάνης, Ζαννής Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
162. Ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων - Έκθεση εκτίμησης - Τεχνική ανάλυση - Γεωργραφικά συστήματα πληροφοριών
Author: Κανελλοπούλου, Μαρία Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006
163. Σύγκριση μονοθεραπείας έναντι συνδυασμένης θεραπείας σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς
Author: Μικρός, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 12-2006
164. Το προφίλ του φοιτητή του Μ.Π.Σ. "Συμπληρωματική ειδίκευση στη Στατιστική" στατιστική ανάλυση με έμφαση στη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων
Author: Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 03-2007
165. Συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Author: Γιανναρέλης, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 03-2007
166. Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Author: Πράπα, Αυγουστίνα
Format: pdf
Date: 02-2000
167. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Author: Κωστής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2001
168. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Author: Φουρλάς, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2001
169. Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Author: Κατσένη, Μαρία
170. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών με χρήση τεχνολογιών JavaCard και J2ME
Author: Καπετανάκης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 02-2004
171. Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Author: Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 02-2004
172. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Author: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 01-2004
173. Ανάκτηση πληροφορίας κατά τμήματα
Author: Γιγουρτσή, Ευθυμία-Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2004
174. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Author: Καραΐσκος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2006
175. Η εφαρμογή του social computing στη διαδραστική τηλεόραση
Author: Ρίγκερς, Τσαμά
Format: pdf
Date: 02-2007
176. Δια-οχηματική επικοινωνία
Author: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 02-2007
177. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής επιχείρησης
Author: Βέμου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 12-2006
178. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Author: Κοκκινάκης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2007
179. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Author: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2007
180. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Author: Πανόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-1998

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »