2. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κάθετες σχέσεις και μεταφορά τεχνολογίας
Author: Κυριακόπουλος, Σταύρος
Date: 2011
4. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Author: Γκότσης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 02-2012
6. Deflationary adjustment processes and the effectiveness of structural reforms in monetary unions
Author: Yannacopoulos, Nicholas A., Demopoulos, George D.
Date: 2016
7. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Author: Μάνασης, Ευστάθιος
Format: pdf
Date: 07-2012
8. Διαχείριση χαρτοφυλακίου υπό καθεστώς κινδύνου με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μπούλιου, Μαρία Αποστόλου
Format: pdf
Date: 01-2011
9. Managing freight portfolios, from theory to practice
Author: Δρακόπουλος, Άγγελος
Format: pdf
Date: 10-2013
10. Επίδραση των β-αποκλειστών και των στατινών στην έκβαση των ασθενών με πρώιμου σταδίου καρκίνου του μαστού και παχέως εντέρου, πλην ορθού, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητική επικουρική χημειοθεραπεία με σκοπό την ίαση.
Author: Σακελλάκης, Μηνάς Ι.
Format: pdf
Date: 11-2013
11. Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης
Author: Αφιοντζή, Ελένη
Format: pdf
Date: 02-2013
12. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και ασυμμετρία πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Author: Κουτσούκος, Νικόλαος Θ.
Format: pdf
Date: 01-2011
13. Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2011
14. Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Author: Arvanitis, Stelios, Topaloglou, Nikolas
Date: 03/13/2017
16. Παρουσίαση και σύγκριση αγορών εργασίας πλήρως ανταγωνιστικών και μη
Author: Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 02-2015
17. Χρόνοι διακοπής και αποτίμηση τίτλων αμερικανικού τύπου
Author: Ποντίκη, Κωνσταντίνα-Ελένη
18. Αντίρροπες στρατηγικές (Contrarian strategies) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Κατσούλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2011
19. Ομόλογα και ανοσοποίηση
Author: Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Date: 04-2013
20. Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση και προβληματισμοί
Author: Σφυράκης, Ευάγγελος
Date: 23-12-2014

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »