ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Δημιουργός :Κοκκινάκης, Χρήστος
Συντελεστής :Κουρκουμπέτης, Κώστας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πλληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Δίκτυο διαβίβασης
Δίκτυο πληροφορικής
Λογισμικό
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2007

Αρχείο: 81381.pdf

Τύπος: application/pdf