ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός :Γιανναρέλης, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής :Καρλής, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Πίστη
Φερεγγυότητα
Πιστωτική πολιτική
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :03-2007

Αρχείο: 80991.pdf

Τύπος: application/pdf