81. Επιλογή τύπου καναλιού πολυεκπομπής σε δίκτυα UMTS
Συγγραφέας: Γκιάτη, Ευτυχία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
82. Προσέγγιση και μοντέλο πρόβλεψης της έκβασης των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
83. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνίας ομάδας
Συγγραφέας: Τσαρούχης, Στράτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
84. Σύστημα ενημέρωσης γνώσης
Συγγραφέας: Στυλπνόπουλος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
85. Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)
Συγγραφέας: Διαμαντάρας, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
86. Οι δημογραφικές μεταβολές του νομού Βοιωτίας κατά την περίοδο 1981-1999
Συγγραφέας: Τσούρας, Ιωάννης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
87. Η κανονική κατανομή
Συγγραφέας: Γκόνου, Μαρίτσα Ευαγ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
88. Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Συγγραφέας: Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
89. Ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Ηπείρου
Συγγραφέας: Κυριακάτου, Ανδρονίκη Δημητρίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
90. Εφαρμογή μοντέλων αξιοπιστίας σε συνδυασμό με τεχνικές ελέγχου του λογισμικού
Συγγραφέας: Βουκελάτος, Φαίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
91. Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας διατροφικών και αθλητικών συνηθειών μαθητών Σιβιτανίδειου σχολής
Συγγραφέας: Παπαγεωργάκης, Σπυρίδων Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
92. Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
93. Ανάλυση δεδομένων με την χρήση παραμετρικών τεχνικών
Συγγραφέας: Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ομ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
94. Design and development of role-job description : oriented training program for IT professionals in the era of information and communication systems - security training
Συγγραφέας: Kotsikaris, Gregory N.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1998
95. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Συγγραφέας: Γκόνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
96. Μελέτη της αποτελεσματικότητας γραμμικών υποδειγμάτων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ οικονομικών δεικτών
Συγγραφέας: Δημητρακάκη, Χαρίκλεια Αλεξ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
97. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Συγγραφέας: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
98. Ανάκτηση οικονομικών κειμένων
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
99. Η ανάλυση επικινδυνότητας στο πλαίσιο της ασαφούς λογικής
Συγγραφέας: Σοφοκλέους, Αφροδίτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
100. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Συγγραφέας: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »