ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Δημιουργός :Πράπα, Αυγουστίνα
Συντελεστής :Μηλιώτης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :179σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Αξιολόγηση σχεδίου
Διοίκηση επιχειρήσεων
Εκτέλεση προγράμματος
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Διοίκηση προσωπικού
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Τεχνολογία των πληροφοριών
Λογισμικό
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64239.pdf

Τύπος: application/pdf