201. Δείκτες Core Inflation : θεωρία και εφαρμογή
Συγγραφέας: Βλαχάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
202. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Τσιλίρα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
203. Η ασφάλιση στην Ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Κούρσαρη, Ελένη Γ.
Μορφή: pdf
204. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
205. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Συγγραφέας: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
206. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο γενικό δείκτη του ΧΑΑ
Συγγραφέας: Σερελέας, Παναγιώτης Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
207. Δείκτες ικανότητας
Συγγραφέας: Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
208. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Συγγραφέας: Τσώχου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
209. Έρευνα κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών μαθητών -καταρτιζόμενων ιδιωτικού εκπαιδευτικού ομίλου
Συγγραφέας: Καλαντώνης, Πέτρος Γρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2002
210. Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Συγγραφέας: Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2002
211. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Συγγραφέας: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
212. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Συγγραφέας: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
213. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Συγγραφέας: Πετεινερή, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
214. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
215. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Συγγραφέας: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
216. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Συγγραφέας: Χαλκίδη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
217. Ο ρόλος των προβλέψεων στα συστήματα στήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυϊας. Μια εφαρμογή για το Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Κούτσικος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
218. Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2000
219. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Συγγραφέας: Τζίμα, Σταυρούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
220. Σχεδίαση εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Αλεξοπούλου, Μαρίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »