141. Μελέτη του ταμείου του Δημοσίου (Νέοι ασφαλισμένοι μετά 31-12-1992)
Συγγραφέας: Καραμανώλης, Αναστάσιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
142. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
143. Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Συγγραφέας: Tsagdis, Angelis D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
144. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κονταράκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
145. Μέθοδοι ανίχνευσης σφαλμάτων σε προγράμματα Java με τη χρήση της μεθόδου των μεταλλάξεων
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
146. Implementing XQuery updates in a native XML DBMS
Συγγραφέας: Βαφειάδης, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
147. Αξιολόγηση μετρικών μορφολογικής απόστασης λέξεων και εφαρμογή τους στην ταύτιση ομοίων εγγραφών
Συγγραφέας: Ραπανάκης, Σταμάτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
148. Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
149. Τα πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διοίκησης (executive information systems) ως εργαλεία υποστήριξης του Marketing
Συγγραφέας: Τροχοπούλου, Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
150. Human computer interaction and intelligent agents
Συγγραφέας: Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
151. Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Συγγραφέας: Gulsen, Bunyamin
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
152. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης διαχείρισης πληροφορίας πάνω σε θέματα τοπολογίας
Συγγραφέας: Μωραΐτη, Αμέλια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
153. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Συγγραφέας: Φουκαράκη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
154. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
155. Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Συγγραφέας: Λάμπρου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
156. Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Συγγραφέας: Φελούκας, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
157. Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Συγγραφέας: Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
158. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Συγγραφέας: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
159. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών μακράς μνήμης
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Ζαννής Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
160. Μοντέλο για τις επενδύσεις στις κατοικίες για την Ελλάδα, αναζήτηση διαμερισμάτων με τη χρήση GIS, τεχνική ανάλυση της μετοχής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, εκτίμηση οικοπέδου
Συγγραφέας: Κακαβάνης, Ζαννής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »