101. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ολική διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ιατρού, Νικόλαος Παναγιώτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2004
102. Πιστοποίηση έμπιστων τρίτων οντοτήτων με ISO 9004
Συγγραφέας: Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
103. Έλεγχος ποιότητας και σχολείο
Συγγραφέας: Βουκελάτος, Νικόλαος Γερ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
104. Στατιστική ανάλυση χρονικής διαμόρφωσης τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων Αθήνας - Πειραιά : 1991-2002
Συγγραφέας: Μάζη, Σοφία Ελένη Σπ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
105. Διασπορά βολής πυροβολικού
Συγγραφέας: Παπαρσενίου, Βασίλειος Ιωάννη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2004
106. Ανιχνεύοντας το χθες, διερευνώντας το αύριο της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας μας : κρίσιμες παράμετροι
Συγγραφέας: Γεωργακάκης, Νίκος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
107. Αξιολόγηση των σπουδών και των προγραμμάτων επιμόρφωσης ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αγγέλου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
108. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε σεισμικά δεδομένα στον ελληνικό χώρο
Συγγραφέας: Βλαμάκης, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
109. Στατιστική ανάλυση της υποομάδας του δείκτη τιμών καταναλωτή "κρέας γενικά" με τη μεθοδολογία Box-Jenkins
Συγγραφέας: Γκολέμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
110. Εφαρμογή μεθόδων "Recommender Systems"
Συγγραφέας: Δούλη, Μαριγώ Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
111. Στατιστική μελέτη αποδόσεων χαρτοφυλακίων ομολόγων
Συγγραφέας: Μαυρίδου, Μαρία Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
112. Εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χαρτιού
Συγγραφέας: Ράπτης, Χρήστος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2005
113. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων του νομού Φθιώτιδας
Συγγραφέας: Καλτσάς, Ιωάννης Αθανασίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
114. Το μάθημα της πληροφορικής και η χρήση Internet στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Φώτης, Ευστάθιος Χρήστου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
115. Ανάλυση κατά συστάδες : ιεραρχικές και βάσει πιθανοθεωρητικού μοντέλου μέθοδοι
Συγγραφέας: Ανδρούτσου, Μαρία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
116. Στατιστική ανάλυση των πεενδύσεων χαρτοφυλακίου (Assets - Liabilities)
Συγγραφέας: Κεχριμπάρη, Χριστίνα Σπυρίδωνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006
117. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
118. Διδιάστατες κατανομές Pareto
Συγγραφέας: Κορδολαίμης, Αθανάσιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
119. Ελεγκτική δειγματοληψία στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Συγγραφέας: Βουλδή, Δήμητρα Θωμά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
120. Προσομοίωση της λειτουργίας του MAC πρωτοκόλλου στο GPRS
Συγγραφέας: Παπαηλίου-Μάλλιος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »