141. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών στο χώρο του ''κινητού εμπορίου''
Author: Κουτσιούρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2004
142. Μελέτη του ταμείου του Δημοσίου (Νέοι ασφαλισμένοι μετά 31-12-1992)
Author: Καραμανώλης, Αναστάσιος Α.
Format: pdf
Date: 11-2006
143. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2004
144. Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Author: Tsagdis, Angelis D.
Format: pdf
Date: 10-2006
145. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Author: Κονταράκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2005
146. Μέθοδοι ανίχνευσης σφαλμάτων σε προγράμματα Java με τη χρήση της μεθόδου των μεταλλάξεων
Author: Παπαδάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2005
147. Implementing XQuery updates in a native XML DBMS
Author: Βαφειάδης, Νίκος
Format: pdf
Date: 09-2005
148. Αξιολόγηση μετρικών μορφολογικής απόστασης λέξεων και εφαρμογή τους στην ταύτιση ομοίων εγγραφών
Author: Ραπανάκης, Σταμάτης
Format: pdf
Date: 06-2007
149. Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων
Author: Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 09-1997
150. Τα πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διοίκησης (executive information systems) ως εργαλεία υποστήριξης του Marketing
Author: Τροχοπούλου, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 09-1997
151. Human computer interaction and intelligent agents
Author: Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 09-1997
152. Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Author: Gulsen, Bunyamin
Format: pdf
Date: 09-1997
153. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης διαχείρισης πληροφορίας πάνω σε θέματα τοπολογίας
Author: Μωραΐτη, Αμέλια
Format: pdf
Date: 09-1997
154. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Author: Φουκαράκη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 01-1998
155. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Author: Κυριακάτος, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-1999
156. Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Author: Λάμπρου, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-1999
157. Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Author: Φελούκας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 1999
158. Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Author: Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Format: pdf
Date: 09-2006
159. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Author: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Format: pdf
Date: 01-2007
160. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών μακράς μνήμης
Author: Βούλγαρης, Ζαννής Ν.
Format: pdf
Date: 02-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »