ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Δημιουργός :Λάμπρου, Νικόλαος
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μηχανοργάνωση
Καταναλωτής
Πληροφόρηση του καταναλωτή
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Πληροφόρηση
Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής
Ημερομηνία έκδοσης :02-1999

Αρχείο: 59594.pdf

Τύπος: application/pdf