ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Δημιουργός :Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Δημογραφία
Κατανομή κατά ηλικία
Κατανομή κατά φύλο
Γαμηλιότητα
Γεννητικότητα
Θνησιμότητα
Βρεφική θνησιμότητα
Νήσοι Ιονίου Πελάγους
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 80431.pdf

Τύπος: application/pdf