ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Δημιουργός :Φουκαράκη, Χρυσούλα
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Προστασία δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Βάση δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :01-1998

Αρχείο: 53696.pdf

Τύπος: application/pdf