ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Human computer interaction and intelligent agents
Δημιουργός :Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Δαρζέντας, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή ασχολείται με την έννοια του agent, τις αρχιτεκτονικές για intelligent agents, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και intelligent agents, τον interaction agent σε σχέση με ένα περιβάλλον διαμεσολάβησης (brokerage environment), σχεδιασμό και υλοποίηση ενός interaction agent
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Αρχιτεκτονική
Τεχνητή νοημοσύνη
Ημερομηνία έκδοσης :09-1997

Αρχείο: 53647.pdf

Τύπος: application/pdf