ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατηγοριοποίηση θυγατρικών με βάση τη μήτρα BCG και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους
Δημιουργός :Γεροδημητρός, Φώτης
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διάκριση των θυγατρικών και η κατηγοριοποίησή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατέχει σημαντικό ρόλο στην έρευνα των διεθνών επιχειρήσεων, αναζητώντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους, ως κύριος και αυτονόητος σκοπός της διεθνοποίησης. Από τη δεκαετία ’90 και τη μεγέθυνση διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, έχουν καταγραφεί βασικές διακρίσεις και κατηγορίες των θυγατρικών, ωστόσο, με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα διάκριση στο ρόλο και την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών, αυτή με βάση την κατηγοριοποίησή τους στη μήτρα BCG (Boston Consulting Group Matrix). Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση των στοιχείων των θυγατρικών για την κατάταξή τους ως ‘’ερωτηματικά’’, ‘’αστέρια’’, ‘’αγελάδες’’ ή ‘’σκυλιά’’ για τη μητρική εταιρεία και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα και γνώση για άμεση συσχέτιση της παραπάνω κατηγοριοποίησης με την επίδοση της θυγατρικής, καθώς και σε αυτά τα πλαίσια ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την επίδοση αυτή.
Λέξη κλειδί :Θυγατρική εταιρεία
Αποδοτικότητα
Αποτελεσματικότητα
Μήτρα BCG
Boston Consulting Group Matrix (BCG)
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gerodimitros_2017.pdf

Τύπος: application/pdf