ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση της χρησιμότητας της μεθόδου της εθνογραφικής παρατήρησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Δημιουργός :Αναγνωστάκη, Μαρία
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη σημερινή εποχή ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, για την απόκτηση μεριδίου αγοράς, είναι πολύ μεγάλος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο για την κερδοφορία της. Αυτό συνήθως βρίσκεται γύρω από το προϊόν που δημιουργεί και διαθέτει στην αγορά. Οι επιχειρήσεις μέσω των ερευνών προσπαθούν να καταλάβουν τις ανάγκες των καταναλωτών, για να δημιουργήσουν στη συνέχεια προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήσαμε πως η εθνομεθοδολογική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών και να δημιουργήσει νέα καινοτόμα προϊόντα, καθώς επίσης και πως το systematic coding μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη αξιοποίηση των εθνομεθοδολογικών δεδομένων. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο που μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη μέθοδο και πως η εθνομεθοδολογία μέσω της παρατήρησης του καταναλωτή στον χώρο που χρησιμοποιεί το προϊόν, μπορεί να ανακαλύψει όχι μόνο τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων των υφιστάμενων προϊόντων, αλλά και τι προϊόντα επιθυμούν οι καταναλωτές να έχουν στο μέλλον. Για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων πραγματοποιήθηκε εθνομεθοδολογική διερεύνηση πάνω στα προϊόντα καθαρισμού. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους χώρους των καταναλωτών, καθώς επίσης και καταγραφή σε βίντεο, για να παρατηρηθεί ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα προϊόντα κατά τη διαδικασία καθαρισμού του χώρου τους παράλληλα με την διεξαγωγή των συνεντεύξεων/συζητήσεων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων. Αυτό που παρατηρήθηκε στο τέλος των αναλύσεων είναι ότι η εθνομεθοδολογία είναι μία μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανακάλυψη άγνωστων και ανεξερεύνητων αναγκών του καταναλωτή, συνεπώς και στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων ιδεών. Μπορεί να αποκαλύψει σε μεγάλο βάθος στις ομάδες NPD τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των προϊόντων από την οπτική του χρήστη, με σκοπό τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων. Επίσης, το systematic coding μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη αξιοποίηση των εθνομεθοδολογικών δεδομένων λόγω της κατηγοριοποίησής τους και στη συνέχεια της ευκολότερης ανάλυσής τους. Τέλος, μέσω της ανάλυσης των κωδικών μπορούν να δοθούν ιδέες για περαιτέρω έρευνα.
Λέξη κλειδί :Εθνογραφία
Εθνογραφική μέθοδος
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Systematic coding
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf