501. Ο ρόλος των Millennials, ως η επόμενη γενιά ανώτατων διοικητικών στελεχών, στη Βιομηχανία 4.0.
Συγγραφέας: Χατζηαθανασίου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 03-03-2020
502. Brand equity, προτίμηση και πρόθεση αγοράς στον κλάδο της γρήγορης μόδας (fast fashion)
Συγγραφέας: Χυτίρογλου, Βασιλική
503. Επιπτώσεις και προκλήσεις της εφαρμογής RPA σε οργανισμούς υπηρεσιών
Συγγραφέας: Πολάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01-03-2020
504. Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ναυτιλιακών υπηρεσιών: η περίπτωση του ΟΛΠ
Συγγραφέας: Νούσιας, Ηλίας
Ημερομηνία: 31-01-2020
505. Μελέτη για την επίδραση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κατσώνη, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 19-02-2020
506. Κοινωνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες μετασχηματισμού του κλάδου των super markets
Συγγραφέας: Μαούτσος, Φίλιππος
Ημερομηνία: 09-01-2020
507. Ανάλυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και οι στρατηγικές τους επιλογές την τελευταία πενταετία
Συγγραφέας: Τσαντήλα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 31-01-2020
508. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο φαινόμενο της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους: η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Καραμπραχίμι, Μαρσίντα
509. Χειραγώγηση κερδών και οικονομική κρίση: εμπειρική μελέτη πέντε ευρωπαϊκών χωρών
Συγγραφέας: Γεωργοπούλου, Βασιλική
Ημερομηνία: 27-02-2020
510. Ο ρόλος των συναισθημάτων και του θυμού στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων και τον καθορισμό αντιπροσφορών
Συγγραφέας: Τσεβραίνη, Μαρία-Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-09-2019
511. Εταιρική απόδοση στον υφεσιακό οικονομικό κύκλο: καθοριστικοί παράγοντες
Συγγραφέας: Μεταξάς-Μαριάτος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 25-09-2019
512. Παράμετροι που καθορίζουν τη δύναμη ενός εμπορικού σήματος στον κλάδο των ταχέων καταναλωτικών αγαθών (FMCG), καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιστότητα
Συγγραφέας: Καραγιάννη, Μαριάνθη-Αναστασία
Ημερομηνία: 26-09-2019
513. Στρατηγική αλλαγή και ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας PSD2
Συγγραφέας: Κατέβα, Αγγελική
Ημερομηνία: 03-03-2020
514. Επενδυτική στρατηγική βάσει θεμελιωδών μεγεθών εταιρειών
Συγγραφέας: Πεντζούρης, Μάριος-Ηλίας
Ημερομηνία: 2019
515. Η οδηγία για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Συγγραφέας: Νταβαναγγέλη, Μαριάννα
Ημερομηνία: 04-03-2020
516. Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Συγγραφέας: Αλεξανδρής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
517. Ανάπτυξη σεναρίων σε φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μακρή, Ελένη
Ημερομηνία: 29-01-2020
518. Οι συνέπειες της προσθήκης ανταμοιβών με τη μορφή προμήθειας πωλήσεων σε εργαζομένους που ασκούν συναισθηματική εργασία: η περίπτωση των αεροσυνοδών
Συγγραφέας: Καψιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 24-09-2019
519. Συμπεριφορά καταναλωτή στον κλάδο των αποσμητικών
Συγγραφέας: Σαρακίνης, Σπύρος
Ημερομηνία: 27-09-2019
520. Αποτελεσματικές τεχνικές αρχικής διαπραγματευτικής προσέγγισης σε πωλήσεις βιομηχανικού B2B
Συγγραφέας: Λαζαρίδης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 24-02-2020

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »