441. Διοίκηση έργου μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υποδομών
Συγγραφέας: Κουτσοπάγος, Βασίλειος
442. Τρόποι εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Συγγραφέας: Ντάλας, Κωνσταντίνος
443. Ο ρόλος του πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου και η αποτελεσματικότητά του
Συγγραφέας: Χριστοδούλου, Παρασκευή-Ευτυχία
444. Ο ρόλος της σχέσης marketing και πωλήσεων στην απόδοση μιας εταιρείας. Μελέτη περιπτώσεων εταιρειών στους κλάδους ύδρευσης-θέρμανσης και κλιματισμού-ψύξης
Συγγραφέας: Κόνδης, Νικόλαος
445. Internet of Things: εφαρμογές, μελλοντικές εξελίξεις και επιπτώσεις
Συγγραφέας: Καράπτης, Ηλίας
446. Διαχείριση παραπόνων και ικανοποίηση πελατών: μελέτη περίπτωσης μιας ελληνικής συστημικής τράπεζας
Συγγραφέας: Σαλέμ, Λουίζα
447. Μελέτη του e-λιανεμπορίου: βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις
Συγγραφέας: Καββαδάς, Σωκράτης
448. Internet of Things: the Smart Home
Συγγραφέας: Χρονοπούλου, Αναστασία
449. Η ύπαρξη του εργασιακού εκφοβισμού & τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των εργαζομένων
Συγγραφέας: Τσιτεμίδου, Ελένη
450. Η ηγεσία, η εμπιστοσύνη και η οργανωσιακή δικαιοσύνη ως παράμετροι βελτίωσης της λήψης αποφάσεων: η διαμεσολαβητική επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης
Συγγραφέας: Χατζούδης, Αναστάσιος
451. Μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος υπηρεσιών (servicescape) στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους της αγοράς των super market: μια θεωρητική ανάλυση και εμπειρική μελέτη στον όμιλο "Σκλαβενίτης"
Συγγραφέας: Πολυχρονίου, Αλέξιος
452. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση ανάπτυξης συσκευής για τη μέτρηση του σακχαρώδη διαβήτη βασισμένο στο Internet of Things (IoT)
Συγγραφέας: Κατούφας, Χρήστος
453. Κοστολόγηση βάσει δυνατοτήτων (Activity Based Costing) & εφαρμογή ABC στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών
Συγγραφέας: Παναγιωτίδης, Βασίλειος
454. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης της Ευρωζώνης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Συγγραφέας: Ζανιώτης, Αθανάσιος
455. Τα είδη συγκρούσεων μεταξύ μάρκετινγκ και πωλήσεων και ο τρόπος που επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
456. Σχεδίαση και αξιολόγηση συστήματος προτάσεων για το χώρο της 7ης τέχνης, βασισμένο στο MovieLens
Συγγραφέας: Χατζηβαντσίδης, Βασίλειος
457. Οι ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα σήμερα
Συγγραφέας: Βλάμη, Βασιλική
458. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 και δυνατότητα εφαρμογής του ISO 31000:2009 "Διαχείριση Διακινδύνευσης"
Συγγραφέας: Χειμώνα, Ευαγγελία
459. Strategic decision-making in turnaround situations
Συγγραφέας: Kakaletris, Panagiotis A., Κακαλέτρης, Παναγιώτης Α.
Ημερομηνία: 04/12/2019
460. Ο αντίκτυπος του περιβαλλοντικού κινδύνου στο κόστος χρηματοδότησης των project
Συγγραφέας: Μπέλεσης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 09/24/2019

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »