ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμπεριφορά της επιχείρησης κάτω από συνθήκες ολιγοπωλίου
Δημιουργός :Κουβέλης, Ευστάθιος
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να συνδέσει σε θεωρητική βάση τη Θεωρία Παιγνίων με την Θεωρία του Ολιγοπωλίου, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες συμπεριφέρονται σε μία ολιγοπωλιακή αγορά. Αρχικά γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη της αγοράς που παρατηρούνται, στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό της, καθώς επίσης και στις ποικίλες μεθόδους που έχουμε στην διάθεση μας για τον υπολογισμό της Μονοπωλιακής Δύναμης. Παράλληλα περιγράφεται η Πολιτική Ανταγωνισμού, ο ρόλος της και η σημαντικότητα που κατέχει στην σύγχρονή οικονομία (τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση), παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα συμπράξεων μεταξύ εταιριών (εγχώρια και διεθνή) αναλύοντας τον τρόπο αντιμετώπισης της εκάστοτε περίπτωσης. Εισάγουμε τον ορισμό της Θεωρίας Παιγνίων συνδυάζοντας τον με την Θεωρία της ολιγοπωλιακής αγοράς. Ταυτόχρονα αναλύεται η στρατηγική τους φόρμα και καθορίζουμε την κυρίαρχη στρατηγική καθώς και την ισορροπία κατά Nash. Αναφέρονται επίσης οι πιο σύνηθες κατηγορίες Θεωρίας Παιγνίων που παρατηρούνται στην σύγχρονη οικονομική ανάλυση. Εν συνεχεία, αναλύονται τα βασικότερα ολιγοπωλιακά υποδείγματα της οικονομικής θεωρίας, αναγνωρίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και μελετώντας την κατάσταση ισορροπίας και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται για να επιτευχθεί. Ο διαχωρισμός που ακολουθήθηκε για την παρουσίαση τους πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν το κριτήριο συνεργασίας μεταξύ των εταιριών. Επιπρόσθετα, τα υποδείγματα μη συνεργασίας, για διευκόλυνση της μελέτης τους, διαχωρίζονται εκ νέου σε εκείνα όπου είναι βασισμένα στον προσδιορισμό της ποσότητας και σε εκείνα όπου προσδιορίζονται μέσω της τιμής. Ως απόρροια της ανάλυσης των ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων, κρίνεται σκόπιμο να μελετήσουμε τις μεθόδους που ακολουθούν οι σύγχρονοι Manager για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι όπου οι Manager επηρεάζονται από την Θεωρία Παιγνίων για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, οι ποικίλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Θεωρία Παιγνίων και οι βασικότερες στρατηγικές που παρατηρούνται στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα παρατηρούμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την πρακτική εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων. Όπως κάθε θεωρία έτσι και στην Θεωρία Παιγνίων δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση με την εφαρμογή της στον πραγματικό κόσμο. Παρουσιάζονται οι λόγοι που παρατηρούνται οι αποκλίσεις αυτές, καθώς και τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνται προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθεί το χάσμα αυτό. Στο τελευταίο μέρος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας απορρέονται συμπεράσματα όσον αφορά τα αποτελέσματα του ολιγοπωλίου στην οικονομία και το πώς οι Manager μπορούν να επωφεληθούν από την Θεωρία Παιγνίων ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες μίας ολιγοπωλιακής αγοράς.
Λέξη κλειδί :Θεωρία παιγνίων
Θεωρία Ολιγοπωλίου
Μονοπωλιακή Δύναμη
Ημερομηνία :28-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouvelis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf