601. Δημογραφικές μεταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης–27 (1992–2006)
Author: Τσίπος, Στυλιανός Κ.
602. Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής: ανάλυση του κλάδου
Author: Ραφελέτου, Ελευθερία
603. Η καμπύλη επιτοκίων
Author: Λίγκας, Παναγιώτης
604. Συνεπή μέτρα κινδύνου
Author: Καλλούδη, Αλεξάνδρα Ε.
605. Ανάλυση χρονολογικών σειρών με χρήση συναρτήσεων Wavelet
Author: Λεβεντόπουλος, Γεώργιος Χρ.
606. Το δημογραφικό προφίλ της Κύπρου τη χρονική περίοδο 1982-2006
Author: Tzialli, Despina, Τζιαλλή, Δέσποινα
607. Μερικές απόψεις για το φαινόμενο της πολεοδομικής εξάπλωσης και της αστικής παρακμής
Author: Ροντογιάννης, Σπυρίδων
608. Η διαμόρφωση των κύριων συντάξεων στην Ελλάδα: συνταξιοδοτικά σχήματα
Author: Σαμαράς, Λουκάς
609. Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Author: Τασούλη, Μαρία
610. Υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας (Solvency II) με τη βοήθεια του QIS 4
Author: Καρφάκης, Παύλος
611. Το bancassurance στην Ελλάδα: παράγοντες που επηρεάζουν την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων στις τράπεζες
Author: Λιοσσάτος, Σωτήριος
Date: 31-12-2010
612. Testing the goodness of fit of a vector autoregressive model
Author: Κλειδέρη, Μαρία, Kleideri, Maria
613. Διαδοχική ασφάλιση: πριν και μετα τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Author: Καραγιάννη, Κωνσταντίνα
614. Το δημογραφικό προφίλ της Ελλάδας την χρονική περίοδο 1960-2000
Author: Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
615. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R
Author: Τάτσιος, Αθανάσιος
616. Έκθεση εκτίμησης ακινήτου & γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Author: Χατζηδάκης, Ιωάννης
617. Στατιστική μελέτη περιφερικών νευρικών αποκλεισμών του κάτω άκρου για επίτευξη αναισθησίας σε αρθροσκοπήσεις γόνατος
Author: Νούλας, Νικόλαος Ι.
618. A Bayesian Kalman Filter approach in correcting near surface temperature forecasts
Author: Ραφαήλ, Βασιλεία Ν., Raphael, Vasilia N.
619. Backward stochastic differential equations and applications in finance: numerical methods
Author: Raptis, Athanasios E.
620. Μέθοδοι αποθεματοποίησης γενικών ασφαλειών
Author: Ράμιας, Ξενοφών

Pages:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »