ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνεπή μέτρα κινδύνου
Δημιουργός :Καλλούδη, Αλεξάνδρα Ε.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πώς μπορεί ένας κίνδυνος να αντιμετωπιστεί; Πώς μπορούν να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα μιας χαρακτηριζόμενης ως επικίνδυνης θέσης ενός απλού επενδυτή ή ενδεχομένως ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή μιας Τράπεζας, όταν είναι γνωστές οι πιθανότητες πραγματοποίησης των πιθανών μελλοντικών γεγονότων; αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των λεγόμενων "μέτρων κινδύνων" πάσης φύσεως, ο προσδιορισμός, η χρήση και η εφαρμογή τους, η γνωριμία με τα συνεπή μέτρα κινδύνου, καθώς και η κατασκευή τους ως τα καλύτερα δυνατά για την αποτελεσματικότερη απεικόνιση και ποσοτικοποίηση μιας κατάστασης κινδύνου αναφορικά με τα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά που ενδέχεται να επιφέρει.
Λέξη κλειδί :Συνεπή μέτρα κινδύνου
Coherent Measures of Risk
Ημερομηνία :30-09-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kalloudi_2010.pdf

Τύπος: application/pdf