ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το δημογραφικό προφίλ της Κύπρου τη χρονική περίοδο 1982-2006
Εναλλακτικός τίτλος :The demographic profile of Cyprus during period 1982-2006
Δημιουργός :Τζιαλλή, Δέσποινα
Tzialli, Despina
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να αναλύσει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Κύπρου κατά την διάρκεια των ετών 1982-2006. Γίνεται αναφορά στα δημογραφικά συμβάντα και τις δημογραφικές εξελίξεις του πληθυσμού. Μέσα από τα δεδομένα μας και από την ανάλυση τους, προκύπτουν οι δημογραφικοί λόγοι καθώς και οι πληθυσμιακές πυραμίδες κάθε έτους. Τα δεδομένα, δίνουν επίσης στοιχεία που αφορούν την γεννητικότητα, τα μέτρα και τους συντελεστές αυτής, καθώς επίσης τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν την θνησιμότητα. Από τους πίνακες επιβίωσης προκύπτουν οι προβολές πληθυσμού για το έτος 2010.
Λέξη κλειδί :Δημογραφία
Κύπρος
Γεννητικότητα
Θνησιμότητα
Ημερομηνία :30-06-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tzialli_2008.pdf

Τύπος: application/pdf