681. Μελέτη εξέλιξης δημογραφικών δομικών δεικτών στην Ελλάδα τα έτη 1951-2013
Συγγραφέας: Κουτουβάλα, Ελένη
Ημερομηνία: 16-12-2016
682. Price calculation of derivatives
Συγγραφέας: Kolomtsas, Georgios
Ημερομηνία: 12-12-2015
683. Οι επιπτώσεις της κρίσης στον επιχειρηματικό κόσμο:Στοιχεία του Τειρεσία - κλειστές επιχειρήσεις:ανάλυση χρονολογικών σειρών
Συγγραφέας: Salpea, Elissavet
Ημερομηνία: 31-03-2016
684. Bayesian variable selection and shrinkage using Lasso methods
Συγγραφέας: Katsarps, Michail
685. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Γιουρουκέλη, Ελένη
Ημερομηνία: 23-11-2015
686. Dantzig selector in linear models in n


Συγγραφέας: Georgopoulos, Nicolaos
Ημερομηνία: 16-02-2017

687. Στοχαστικά επιδημικά μοντέλα και η ανάλυσή τους
Συγγραφέας: Θάνος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 27-05-2016
688. Υπολογιστικές τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω R Project
Συγγραφέας: Τσουράκης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 28-03-2016
689. Application of linear mixed models in the evaluation of the impact of hypo-chlorhydria in stomach on the physicochmemical characteristics of contents of stomach and upper small intentine of fasted adults
Συγγραφέας: Vertzoni, Maria
Ημερομηνία: 29-07-2016
690. Process control techniques for profile monitoring
Συγγραφέας: Mitraka, Sophia- Chrysa
Ημερομηνία: 06-07-2016
691. Έρευνα ικανοποίησης των πολιτών από το Εθνικό σύστημα υγείας
Συγγραφέας: Θάνος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 25-09-2014
692. Robust decision making and convex risk measures computation
Συγγραφέας: Papayiannis, Georgios
Ημερομηνία: 27-08-2015
693. Forward - backward stochastic differential equations with random coeffcients and applications to finance
Συγγραφέας: Kartala, Xanthi-Isidora
Ημερομηνία: 13-07-2016
694. Bayesian variable selection using hyper-g prior and adaptive sampling
Συγγραφέας: Anastasakis, Fivos
Ημερομηνία: 12-06-2015
695. Statistical analysis and modeling for the material recovery of the aluminum production process
Συγγραφέας: Kekempanos, Aggelos
Ημερομηνία: 14-07-2016
696. Bayesian latent variable models for ordinal data
697. Προσαρμοστική δειγματολειψία
Συγγραφέας: Ντουμάνη, Μαρία Άννα
Ημερομηνία: 06-09-2016
698. Statistical methods for analysis under the presence of missing data
Συγγραφέας: Stamelakou, Aikaterini
Ημερομηνία: 16-07-2016
699. Detection and treatment of outliers in survey data
Συγγραφέας: Mavropoulou, Eleni
Ημερομηνία: 26-10-2015
700. Δυναμικός προγραμματισμός σε προβλήματα ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών
Συγγραφέας: Δημάδης, Ηλίας
Ημερομηνία: 22-07-2015

Σελίδες:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »