301. Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Author: Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 07-2002
302. Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Author: Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Format: pdf
Date: 01-2003
303. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 01-2004
304. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Format: pdf
Date: 01-2004
305. Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Author: Τάτση, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 01-2005
306. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Author: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2005
307. Εκτίμηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας
Author: Κυθρεώτου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2005
308. Intertemporal relation between equity premia and the bond market: evidence from Greece
Author: Κωνσταντινίδη, Σπυριδούλα
Format: pdf
Date: 01-2005
309. Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Author: Γιαννούλης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2005
310. Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και μόχλευση
Author: Καραδήμα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 01-2005
311. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Αντωνοπούλου, Αντωνία
Format: pdf
Date: 01-2006
312. Εφαρμογή και συγκριτική παρουσίαση μοντέλων εντοπισμού "Earnings Management"
Author: Χατήρα, Ναταλία
Format: pdf
Date: 09-2005
313. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
Author: Καυκάλας, Ιωσήφ
Format: pdf
Date: 01-2007
314. Banking activities and sovereign risk
Author: Χατζή, Ενίντα
Format: pdf
Date: 01-2007
315. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Φροσύνης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 01-2007
316. Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση λογιστικού μοντέλου
Author: Σαραντοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2006
317. Καινοτομία και ανταγωνισμός
Author: Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη Κ.
Format: pdf
Date: 01-2008
318. Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Author: Μακρά, Αναστασία
Format: pdf
Date: 01-2008
319. Συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Μπατάνη, Νικολέττα
Format: pdf
Date: 01-2008
320. Χώρες της μετάβασης και η σύγκλιση τους με την Ε.Ε
Author: Ανδρικόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 01-2008

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »