361. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
362. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
363. Ελληνικά μικτά και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και τεχνικές μέτρησης της απόδοσης τους
Συγγραφέας: Σαββοπούλου, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
364. Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Σφαέλλος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
365. Αποτελεσματικότητα των αγορών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου : εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δροσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
366. Επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
367. Dynamic asset allocation based on financial models
Συγγραφέας: Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Μορφή: pdf
368. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Αποστολοπούλου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
369. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
370. Μέθοδοι εκτοκισμού καταθετικών και χορηγητικών εργασιών των τραπεζών
Συγγραφέας: Κωτσή, Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
371. Option pricing
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Ευθύμιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
372. Optimal second-best fiscal policies in an endogenous growth model
Συγγραφέας: Σαπέρας, Σωτήρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
373. Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Συγγραφέας: Διαλυνά, Ερωφίλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
374. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
375. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με εναλλαγές στις καταστάσεις της οικονομίας
Συγγραφέας: Χουρδάκης, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
376. Η διαχρονική θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και τα δυναμικά συστήματα ζήτησης
Συγγραφέας: Μαντζουνέας, Ηλίας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
377. Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Συγγραφέας: Κοκορέ, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
378. Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Συγγραφέας: Μπέλση, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1999
379. Οικονομική ανάπτυξη και υγεία
Συγγραφέας: Μποκογιάννης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2001
380. Αποτελεσματικότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Δεσύλλα, Λαμπρινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2001

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »