341. Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Συγγραφέας: Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
342. Μερικώς μη αναστρέψιμες επενδύσεις και μακροοικονομικές επιπτώσεις
Συγγραφέας: Χατζηδογιαννάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01-2004
343. Πολιτική και οικονομική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του internet
Συγγραφέας: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
344. Γονιμότητα και απασχόληση γυναικών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αδαμοπούλου, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
345. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καρακώστα, Ουρανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
346. Η διαστρωματική σχέση μεταξύ θεμελιωδών εταιρικών μεγεθών και αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Μουντογιαννάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
347. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
348. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
349. Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Τοπάλη, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
350. Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Συγγραφέας: Τάσιου, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
351. Το ευρώ και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Κολοβού, Ηλιάνα
Ημερομηνία: 20-01-2006
352. Μέτρηση κινδύνου στην κατασκευή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Δρίβα, Μαρία - Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
353. Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Συγγραφέας: Λάλλα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
354. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Κουρής, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
355. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Συγγραφέας: Νίκου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
356. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Συγγραφέας: Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
357. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αγαπητός, Ορέστης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
358. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Συγγραφέας: Κατσούλης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
359. Διερεύνηση δυνατοτήτων της αγοράς
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκη, Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
360. Ανάλυση απόδοσης με πολυμεταβλητά παραγοντικά υποδείγματα
Συγγραφέας: Χειρδάρης, Διονύσιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »