321. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Βαΐου, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
322. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Συγγραφέας: Μπαλτά, Ερασμία Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
323. Rent-seeking, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Βεκρή, Μαργαρίτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
324. Discrete time state estimation
Συγγραφέας: Karapanagiotis, Pantelis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2008
325. Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Βαφόπουλος, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
326. Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures
Συγγραφέας: Κολοβού, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1997
327. Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Συγγραφέας: Τορόζ, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
328. Ερευνα και ανάπτυξη, τεχνολογική πολιτική και ερευνητικές κοινοπραξίες επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Σαμψώνης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
329. Η αποτίμηση των δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Πραματευτάκη, Ελισσάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
330. Δομή, ανταγωνιστική συμπεριφορά και επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Γκέλα, Βασιλική Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1999
331. Αγορά εργασίας της ελληνικής βιομηχανίας: μη ανταγωνιστικά στοιχεία
Συγγραφέας: Λιανός, Παναγιώτης-Οδυσσέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-1998
332. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Τζιρίτης, Στέφανος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
333. Αποτίμηση μετοχών με βάση τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αγουρίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
334. Η θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου και μια εφαρμογή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Λιουδάκη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1999
335. Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων (τομείς βιομηχανίας και έρευνας-τεχνολογίας)
Συγγραφέας: Φακίνου, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000
336. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Συγγραφέας: Μπελόκας, Φώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
337. Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική περιφέρεια
Συγγραφέας: Κάππου, Φωτεινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
338. Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος
Συγγραφέας: Μπατσόλα, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
339. Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Γκαραβέλου, Γεωργία Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
340. Αξιολόγηση περιφερειακών έργων και προγραμμάτων (γενικά και για την περιφέρεια της Αττικής)
Συγγραφέας: Καλέμη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »