ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Αντωνοπούλου, Αντωνία
Συντελεστής :Τζαβέλας, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικο Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Ελλάδα
Συνάλλαγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79803.pdf

Τύπος: application/pdf