261. Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Συγγραφέας: Τερζούδη, Κλεονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
262. Διεθνή εμπειρικά στοιχεία για την διάχυση των χρηματιστηριακών διαταραχών στη διακύμανση του προϊόντος
Συγγραφέας: Βώκου, Εύα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
263. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Συγγραφέας: Μεραμβελιωτάκης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
264. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Συγγραφέας: Νικόπουλος, Κώστας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
265. Έμμεση επαγωγή
Συγγραφέας: Μπηλιώνη, Θεοδώρα Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
266. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Συγγραφέας: Καραχρήστος, Λουκάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
267. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Ρεμούνδου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
268. Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Συγγραφέας: Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2006
269. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
270. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
271. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Συγγραφέας: Kouki, Amairisa
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
272. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Σκούρα, Πηνελόπη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
273. Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Συγγραφέας: Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
275. Οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλίδου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2010-2011
276. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Συγγραφέας: Φύκα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
277. Ανταγωνισμός και ελεύθερα επαγγέλματα
Συγγραφέας: Ευγενίδου, Βερόνικα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
278. Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Συγγραφέας: Γκυρίνη, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2011
279. Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Συγγραφέας: Δημητρόπουλος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
280. Επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης καρτέλ στην κοινοτική έννομη τάξη του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Καλαντζή, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2009

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »