681. Μελέτη εξέλιξης δημογραφικών δομικών δεικτών στην Ελλάδα τα έτη 1951-2013
Author: Κουτουβάλα, Ελένη
Date: 16-12-2016
682. Price calculation of derivatives
Author: Kolomtsas, Georgios
Date: 12-12-2015
683. Οι επιπτώσεις της κρίσης στον επιχειρηματικό κόσμο:Στοιχεία του Τειρεσία - κλειστές επιχειρήσεις:ανάλυση χρονολογικών σειρών
Author: Salpea, Elissavet
Date: 31-03-2016
684. Bayesian variable selection and shrinkage using Lasso methods
Author: Katsarps, Michail
685. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Author: Γιουρουκέλη, Ελένη
Date: 23-11-2015
686. Dantzig selector in linear models in n


Author: Georgopoulos, Nicolaos
Date: 16-02-2017

687. Στοχαστικά επιδημικά μοντέλα και η ανάλυσή τους
Author: Θάνος, Δημήτριος
Date: 27-05-2016
688. Υπολογιστικές τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω R Project
Author: Τσουράκης, Σπυρίδων
Date: 28-03-2016
689. Application of linear mixed models in the evaluation of the impact of hypo-chlorhydria in stomach on the physicochmemical characteristics of contents of stomach and upper small intentine of fasted adults
Author: Vertzoni, Maria
Date: 29-07-2016
690. Process control techniques for profile monitoring
Author: Mitraka, Sophia- Chrysa
Date: 06-07-2016
691. Έρευνα ικανοποίησης των πολιτών από το Εθνικό σύστημα υγείας
Author: Θάνος, Δημήτριος
Date: 25-09-2014
692. Robust decision making and convex risk measures computation
Author: Papayiannis, Georgios
Date: 27-08-2015
693. Forward - backward stochastic differential equations with random coeffcients and applications to finance
Author: Kartala, Xanthi-Isidora
Date: 13-07-2016
694. Bayesian variable selection using hyper-g prior and adaptive sampling
Author: Anastasakis, Fivos
Date: 12-06-2015
695. Statistical analysis and modeling for the material recovery of the aluminum production process
Author: Kekempanos, Aggelos
Date: 14-07-2016
696. Bayesian latent variable models for ordinal data
697. Προσαρμοστική δειγματολειψία
Author: Ντουμάνη, Μαρία Άννα
Date: 06-09-2016
698. Statistical methods for analysis under the presence of missing data
Author: Stamelakou, Aikaterini
Date: 16-07-2016
699. Detection and treatment of outliers in survey data
Author: Mavropoulou, Eleni
Date: 26-10-2015
700. Δυναμικός προγραμματισμός σε προβλήματα ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών
Author: Δημάδης, Ηλίας
Date: 22-07-2015

Pages:  « Previous 1031323334353637383940 Next 10 »