ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας εν μέσω οικονομικής κρίσης
Εναλλακτικός τίτλος :The channging role of the private sector in greek health system during economic crisis
Δημιουργός :Γιουρουκέλη, Ελένη
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει ξεσπάσει στη σημερινή εποχή έχει δημιουργήσει ασφυκτική πίεση στη χώρα.Είναι γεγονός ότι το σύστημα της υγείας, σε εθνικό επίπεδο, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μακροοικονομικές εξελίξεις και από τους παράγοντες που καθορίζουν με τη σειρά τους τη ζήτηση για ιδιωτικές και μη υπηρεσίες υγείας τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Οι οικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα των πολιτών, οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο της ασφάλισης των ασθενών κτλ. επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο ζήτησης των εκάστοτε υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης.Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η οικονομική κρίση και οι συνέπειες αυτής, που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον κλάδο της υγείας.Πιο αναλυτικά, μέσα από τη μελέτη των διαχρονικών δεδομένων της συμπεριφοράς των ασθενών της χώρας μας όσον αφορά στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα κατά τις πενταετίες 2004-2008 και 2009-20014, διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κρίση είχε ως άμεση συνέπεια την προτίμηση πιο οικονομικών υπηρεσιών παροχής ιατρικής φροντίδας από τους ασθενείς και κατ’ επέκταση μία στροφή από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέας υγείας.
Λέξη κλειδί :Ιδιωτικός τομέας υγείας
Δημόσιος τομέας υγείας
Οικονομική κρίση
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giouroukeli_2015.pdf

Τύπος: application/pdf