ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δυναμικός προγραμματισμός σε προβλήματα ελέγχου στοχαστικών διαδικασιών
Δημιουργός :Δημάδης, Ηλίας
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική μελετώνται διάφορα προβλήματα βέλτιστου ελέγχου στοχαστικώνδιαδικασιών τα οποία μπορούν να περιγραφούν με κατάλληλα Μαρκοβιανά μοντέλααποφάσεων. Τα προβλήματα σχετίζονται με τη βέλτιστη προληπτική συντήρηση ενόςσυστήματος παραγωγής, με τη βέλτιστη επισκευή ή αντικατάσταση ενός μηχανήματος καιτέλος με την βέλτιστη δρομολόγηση ενός οχήματος. Ο κύριος στόχος είναι η εύρεση τηςπολιτικής η οποία, για κάθε αρχική κατάσταση της διαδικασίας, ελαχιστοποιεί τη μέση τιμή μιαςσυνάρτησης του μελλοντικού αποπληθωρισμένου κόστους.
Λέξη κλειδί :Στοχαστικές διαδικασίες
Μαρκοβιανό μοντέλο
Προβλήματα ελέγχου
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimadis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf