ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοχαστικά επιδημικά μοντέλα και η ανάλυσή τους
Δημιουργός :Θάνος, Δημήτριος
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Προκειμένου να εξεταστεί η εξάπλωση μίας επιδημίας, ένα ευρύ φάσμα μοντέλων, τόσο στοχαστικών όσο και ντετερμινιστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ένα ντετερμινιστικό μοντέλο μπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιμο όταν ο δεδομένος πληθυσμός αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, ενώ, ένα στοχαστικό μοντέλο είναι καταλληλότερο για να περιγράψει την επιδημία. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα στοχαστικό μοντέλο είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί από ένα ντετερμινιστικό, ενώ η αποτελεσματική μαθηματική και στατιστική ανάλυση του είναι πιο πιθανή όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι μικρό.Παρ’ όλα αυτά , το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεδομένοι πληθυσμοί δεν είναι αρκετά μεγάλοι για να αγνοηθεί η επίδραση των στατιστικών παραλλαγών, αλλά ούτε αρκετά μικροί για να αποφευχθούν οι δυσκίνητοι μαθηματικοί υπολογισμοί, υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι δύο τύποι των μοντέλων, καθώς και η σχέση μεταξύ τους.Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιαστούν ιδέες για τα μοντέλα καθώς και μέθοδοι για την ανάλυση τους. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν ορισμένες πιθανολογικές και στατιστικές τεχνικές για να υποστηρίξουν τη σημασία των εν λόγω μοντέλων. Αν και η εξήγηση από τα παραπάνω μοντέλα διεξάγεται χωρίς να εστιάζεται μία συγκεκριμέ11νη μόλυνση, παρέχεται η απαραίτητη γνώση για να εφαρμοστούν πλήρως τεχνικές για τα πιθανολογικά και στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η έρευνα χωρίζεται σε τέσσερα εξίσου σημαντικά κεφάλαια, τα οποία υπογραμμίζουν τη σημασία των διαφορετικών μοντέλων, των μεθόδων και των θεωρημάτων τους.
Λέξη κλειδί :Στοχαστικό μοντέλο
Ντερμινιτσικό μοντέλο
Επιδημίες
Επιδημικά μοντέλα
Ημερομηνία έκδοσης :27-05-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thanos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf