ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή μεθόδων "Recommender Systems"
Δημιουργός :Δούλη, Μαριγώ Νικολάου
Συντελεστής :Τσιαμυρτζής, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Πληροφόρηση
Αγαθά και υπηρεσίες
Αλγόριθμοι
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Αγοραστικές συνήθειες
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :07-2004

Αρχείο: 76593.pdf

Τύπος: application/pdf