ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πιστοποίηση έμπιστων τρίτων οντοτήτων με ISO 9004
Δημιουργός :Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :159σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Ελεγχος ποιότητας
Επεξεργασία δεδομένων
Τυποποίηση
Ποιοτικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα πληροφορικής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σύστημα επικοινωνίας
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Παροχή υπηρεσιών
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68657.pdf

Τύπος: application/pdf