ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση των πεενδύσεων χαρτοφυλακίου (Assets - Liabilities)
Δημιουργός :Κεχριμπάρη, Χριστίνα Σπυρίδωνος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Οικονομικές συναλλαγές
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :03-2006

Αρχείο: 79880.pdf

Τύπος: application/pdf