501. Ναυτική ασφάλιση
Author: Κωτσόπουλος, Ιωάννης Σπυρίδωνος
Format: pdf
Date: 08-2014
502. Προσομοίωση
Author: Λαζαρίδου, Ελισάβετ Ιωάννη
Format: pdf
Date: 04-2014
503. An investigation of the Poisson control charts
Author: Papadimas, Dimitrios G.
Format: pdf
Date: 07-2014
504. Μετά ανάλυση: διατυπώνοντας, αξιολογώντας, συνδυάζοντας και αναφέροντας
Author: Κρανιά, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 05-2014
505. Αξιολόγηση των προβλημάτων της ιατρικής απασχόλησης στα κέντρα υγείας με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Γκούγκου, Μαρίλντα Σ.
Format: pdf
Date: 07-2014
506. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων με αριθμητικές εφαρμογές
Author: Πετροπούλου, Αθανασία Ν.
Format: pdf
Date: 04-2014
507. Αποτίμηση και τιμολόγηση ασφαλιστηρίων ζωής με εγγυημένες αποδόσεις - Μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίων και θνησιμότητας
Author: Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2014
508. Νέοι ασφαλισμένοι και ιδιωτική ασφάλιση
Author: Φωτόπουλος, Νικόλας Π.
Format: pdf
Date: 07-2014
509. Στοχαστική ολοκλήρωση και εφαρμογές στη βιολογία
Author: Μάντζος, Χρήστος Β.
Format: pdf
Date: 07-2014
510. Παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση αγοράς κατοικίας
Author: Παττακού, Ευαγγελία Ε.
Format: pdf
Date: 12-2014
511. Αρχές τιμολόγησης ασφαλίστρων αυτοκινήτου
Author: Κουτσουρής, Δημήτριος Ι.
Format: pdf
Date: 01-2015
512. Από το Solvency I στο Solvency II και η εφαρμογή του στις ασφαλιστικές εταιρίες
Author: Ντάναση, Μαρία Γ.
Format: pdf
Date: 02-2015
513. Introducing meta-analysis methods for formulating, evaluating and combining information from medical studies
Author: Antoniou, Nikoletta G.
Format: pdf
Date: 07-2014
514. Η επίδραση της θεραπείας με ενδοφλέβια ινότροπα στην ενδονοσοκομειακή θνητότητα ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: μια ανάλυση με propensity score maching
Author: Σιμιτσής, Παναγιώτης Α.
Format: pdf
Date: 11-2014
515. High dimensional time-varying covariance matrices with applications in finance
Author: Plataniotis, Anastasios, Πλατανιώτης, Αναστάσιος
Date: 10-07-2011
516. Στατιστικές μέθοδοι εξομάλυνσης σε πίνακες θνησιμότητας
Author: Δασκαλοπούλου, Χρηστίνα Κ.
Format: pdf
Date: 10-2015
517. An impact of economic crisis on mortality in Greece
Author: Kavvadas, Stefanos N.
Format: pdf
Date: 06-2015
518. Control charts for skewed distributions
Author: Maragos, Iosif Ioannis
Format: pdf
519. Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece
Author: Tsampounari, Aikaterini - Eirini
Format: pdf
Date: 05-2015
520. Μετάφραση : Αλλαγή εμπιστοσύνης στην ιδιοκτησία κατοικίας : η μεγάλη ύφεση. Εκτίμηση ακινήτου. Η χρήση των GIS στην αγορά του Real Estate
Author: Κουτέρη, Γεωργία Β.
Format: pdf
Date: 12-2014

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »