ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάφραση : Αλλαγή εμπιστοσύνης στην ιδιοκτησία κατοικίας : η μεγάλη ύφεση. Εκτίμηση ακινήτου. Η χρήση των GIS στην αγορά του Real Estate
Δημιουργός :Κουτέρη, Γεωργία Β.
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :25σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Αγορά ακινήτων
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφία
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ακίνητη περιουσία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2014

Αρχείο: Kouteri_2014.pdf

Τύπος: application/pdf