ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση και τιμολόγηση ασφαλιστηρίων ζωής με εγγυημένες αποδόσεις - Μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίων και θνησιμότητας
Δημιουργός :Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφάλεια ζωής
Θνησιμότητα
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :09-2014

Αρχείο: Papagiannopoulos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf