ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Εφαρμογή του μοντέλου των Heligman και Pollard σε ελληνικά ποσοστά θνησιμότητας
Δημιουργός :Tsampounari, Aikaterini - Eirini
Συντελεστής :Zimbidis, Alexandros (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Mortality
Greece
Population
Ημερομηνία έκδοσης :05-2015

Αρχείο: Tsampounari_2015.pdf

Τύπος: application/pdf