ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοχαστική ολοκλήρωση και εφαρμογές στη βιολογία
Δημιουργός :Μάντζος, Χρήστος Β.
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Βιολογία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Mantzos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf