121. Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Author: Κατελανή, Ανθή
Format: pdf
Date: 09-2006
122. Κατασκευές, οικοδομική δραστηριότητα και αντιπαροχές στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση των αντιπαροχών στο πολεοδομικό διαμέρισμα Καλαμάτας
Author: Φιλίππου, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 2006
123. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δεδουλευμένης βάσης των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Κουτσομανώλης-Φιλιππάκης, Φίλιππος
Format: pdf
Date: 2006
124. Η εξυπηρέτηση πελάτη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Author: Κουτσούρη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 10-2005
125. Διερεύνηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες-CRM σε αγορές Β2Β
Author: Κωτάκου, Ειρήνη-Σύλβια
Format: pdf
Date: 09-2006
126. Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Author: Καλούδης, Ζωναράς
Format: pdf
Date: 2006
127. Ιαπωνική σχολή διοίκησης και μάρκετινγκ : θεωρία και πρακτικές
Author: Κοντοδήμας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1997-1998
128. Interest rate swap : evaluation and uses
Author: Βαρετίδης, Ευστράτιος
Format: pdf
Date: 09-1998
129. Swaps συναλλάγματος
Author: Νισυρίου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 1998
130. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
Author: Πάπιστα, Μαλαματή
Format: pdf
Date: 1999
131. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας
Author: Μακρυδάκης, Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 1999
132. Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Author: Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Format: pdf
Date: 11-2009
133. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Author: Ζησιμόπουλος, Φώτης
Format: pdf
Date: 09-2000
134. Knowledge transfer through partnerships : Greek case study
Author: Koutsoula, Evdoxia, Loukidis, Georgios
Format: pdf
Date: 2001
135. Διαχείριση της γνώσης και καινοτομικότητα: η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης
Author: Μουστακάτος, Θεοφάνης
Format: pdf
Date: 09-2001
136. Συγχωνεύσεις/εξαγορές
Author: Κούλη, Μαρία
Format: pdf
Date: 2001
137. Διαχείριση γνώσης
Author: Διακουλάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2002
138. Παράγοντες που επηρεάζουν τις κύριες διαστάσεις του κέντρου αγοραστικών απφάσεων
Author: Μήλιας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 10-2002
139. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Author: Μπαρδής, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2002
140. Η αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική ανάλυση
Author: Λέκκας, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 09-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »