ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Interest rate swap : evaluation and uses
Δημιουργός :Βαρετίδης, Ευστράτιος
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιαγορά
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Νόμισμα
Νομισματική συμφωνία
Εταιρία
Χρηματοδότηση
Χρηματικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :09-1998

Αρχείο: 59291.pdf

Τύπος: application/pdf